• Email : info@makergroup.com

  • Phone : 0086-21-67684218

ผลิตภัณฑ์

Show all น้ำยาเคลือบกัลวาไนซ์ อุปกรณ์ชุบสังกะสี สังกะสีอะไหล่ การหล่อด้วยความร้อน
มีดลม, แผ่นกั้นขอบ, เครื่องขูด
มีดลม, แผ่นกั้นขอบ, เครื่องขูด

มีดลม, แผ่นกั้นขอบ, เครื่องขูด


น้ำยาเคลือบกัลวาไนซ์
มีดลมควบคุมวงปิด
มีดลมควบคุมวงปิด

มีดลมควบคุมวงปิด


น้ำยาเคลือบกัลวาไนซ์
แผ่นกั้นขอบแบบไม่สัมผัส
แผ่นกั้นขอบแบบไม่สัมผัส

แผ่นกั้นขอบแบบไม่สัมผัส


น้ำยาเคลือบกัลวาไนซ์
สายสังกะสีฟลักซ์เปียก
สายสังกะสีฟลักซ์เปียก

สายสังกะสีฟลักซ์เปียก


น้ำยาเคลือบกัลวาไนซ์
แผนกทำความสะอาดด่าง
แผนกทำความสะอาดด่าง

แผนกทำความสะอาดด่าง


อุปกรณ์ชุบสังกะสี
ส่วนการทำความสะอาดด้วยไฟฟ้า
ส่วนการทำความสะอาดด้วยไฟฟ้า

ส่วนการทำความสะอาดด้วยไฟฟ้า


อุปกรณ์ชุบสังกะสี
ส่วนเตาหลอม
ส่วนเตาหลอม

ส่วนเตาหลอม


อุปกรณ์ชุบสังกะสี
ส่วนอุปกรณ์หม้อ
ส่วนอุปกรณ์หม้อ

ส่วนอุปกรณ์หม้อ


อุปกรณ์ชุบสังกะสี
หลอดเรเดียนท์ แกนเซรามิก
หลอดเรเดียนท์ แกนเซรามิก

หลอดเรเดียนท์ แกนเซรามิก


สังกะสีอะไหล่
Boot Roll, Bridle roll, Snout
Boot Roll, Bridle roll, Snout

Boot Roll, Bridle roll, Snout


สังกะสีอะไหล่
บุช, ปลอก (Material Stellite, MAKER-1...)
บุช, ปลอก (Material Stellite, MAKER-1...)

บุช, ปลอก (Material Stellite, MAKER-1...)


สังกะสีอะไหล่
ลูกกลิ้งอ่าง ลูกกลิ้งกันโคลง แขนรองรับ
ลูกกลิ้งอ่าง ลูกกลิ้งกันโคลง แขนรองรับ

ลูกกลิ้งอ่าง ลูกกลิ้งกันโคลง แขนรองรับ


สังกะสีอะไหล่
ท่อแตกปิโตรเคมี
ท่อแตกปิโตรเคมี

ท่อแตกปิโตรเคมี


การหล่อด้วยความร้อน
หลอดรังสีรักษาความร้อน
หลอดรังสีรักษาความร้อน

หลอดรังสีรักษาความร้อน


การหล่อด้วยความร้อน
ลูกกลิ้งรักษาความร้อน
ลูกกลิ้งรักษาความร้อน

ลูกกลิ้งรักษาความร้อน


การหล่อด้วยความร้อน
ถาดอบความร้อน
ถาดอบความร้อน

ถาดอบความร้อน


การหล่อด้วยความร้อน

ลูกค้าที่โดดเด่นของเรา


บริษัทออกแบบ, สถาบันออกแบบ, โรงงานชุบสังกะสี, โรงบำบัดความร้อน, โรงงานเหล็ก . .