• Email : info@makergroup.com

  • Phone : 0086-21-67684218

Nhà máy

Show all Thiết bị đúc Thiết bị kiểm tra chất lượng
Kiểm tra tính chất cơ học
Kiểm tra tính chất cơ học

Kiểm tra tính chất cơ học


Thiết bị kiểm tra chất lượng
Trình theo dõi laser / Kiểm tra tia X
Trình theo dõi laser / Kiểm tra tia X

Trình theo dõi laser / Kiểm tra tia X


Thiết bị kiểm tra chất lượng
Máy quang phổ đọc trực tiếp
Máy quang phổ đọc trực tiếp

Máy quang phổ đọc trực tiếp


Thiết bị kiểm tra chất lượng
Chất thẩm thấu thuốc nhuộm / Kiểm tra màu sắc
Chất thẩm thấu thuốc nhuộm / Kiểm tra màu sắc

Chất thẩm thấu thuốc nhuộm / Kiểm tra màu sắc


Thiết bị kiểm tra chất lượng
Đúc cát
Đúc cát

Đúc cát


Thiết bị đúc
đúc sáp bị mất
đúc sáp bị mất

đúc sáp bị mất


Thiết bị đúc
Đúc ly tâm
Đúc ly tâm

Đúc ly tâm


Thiết bị đúc
Lò nấu chảy
Lò nấu chảy

Lò nấu chảy


Thiết bị đúc